CUỘC THI VIẾT VỚI CHỦ ĐỀ "BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ"
Bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa của các loại ma tuý mới

Bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa của các loại ma tuý mới

Thời gian gần đây, ở nước ta xuất hiện ngày càng nhiều những loại ma tuý mới, ma tuý “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử…, đang tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, vấn đề đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý lợi dụng các loại ma tuý mới để hoạt động phạm tội, nhằm bảo vệ giới trẻ đang đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng cũng là nhiệm vụ quan trọng phải tập trung thực hiện.
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý  và các văn bản quy định chi tiết

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý và các văn bản quy định chi tiết

Sau 02 năm triển khai thực hiện, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành cùng toàn dân quan tâm thực hiện, từng bước bám sát cuộc sống, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần khẩn trương khắc phục

Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề "Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở"

THỂ LỆ Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 21/KH-BTC ngày 11/01/2023) Điều 1. Tên gọi: Cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. Điều 2. Cơ quan tổ chức: Bộ Công an và Báo Nhân Dân Đơn vị thường trực: Văn phòng Bộ Công an và Ban Chí...