CÁN BỘ CHIẾN SỸ CỤC CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY HỌC TẬP, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN VÀ LÀM THEO SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN, THI ĐUA MỖI NGÀY LÀM MỘT VIỆC TỐT VÌ DÂN

Nhân kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 76 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/6/1948 - 11/6/2023). Cán bộ chiến sỹ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát động phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giúp cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa giá trị, tầm quan trọng và tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
18/03/2024 | Article Rating

Sáu điều dạy của Bác ra đời trong những năm tháng lịch sự của dân tộc tại Tuyên Quang. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập chiến công” trong toàn lực lượng CAND. Sau khi dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đã viết thư kính gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Người tờ Nội san “Bạn dân” số Tết Mậu Tý (1948). Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu - Đông năm 1947; đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ, chiến sĩ Công an; tôn chỉ, mục đích và những việc phải làm của báo chí Công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Giám đốc Sở Công an Khu XII, trong thư Bác dạy:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
 Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
 Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
 Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
 Đối với công việc, phải tận tụy.
 Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) là di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ (CBCS), trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng. Nhìn lại chặng đường 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, có thể tự hào đánh giá: Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn của Sáu điều Bác Hồ dạy và đã tổ chức học tập, thực hiện rất hiệu quả, qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định vị thế, vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, thực sự là “điểm tựa bình yên” của Nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy-Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ đạo các đơn vị trong Cục tổ chức quán triệt, liên tục phát động phong trào bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, phù hợp với tính chất, đặc điểm của đơn vị, gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát ma túy luôn tự soi mình vào từng lời dạy của Bác để liên hệ, kiểm điểm nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 3/2/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng không quên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn của toàn thể CBCS lực lượng cảnh sát ma túy trên toàn quốc.

Trong năm 2023, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá thành công 26.469 vụ, bắt giữ 41.419 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 26 đối tượng là người nước ngoài. Thu giữ 512 kg heroin, 5,3 tấn ma túy tổng hợp, 500 kg cần sa, 330 kg cocain. Triệt xóa 79 điểm, 11 tụ điểm phức tạp về ma tuý. Bắt, vận động đầu thú; thanh loại: 379 đối tượng truy nã về ma tuý.  Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát hiện, đấu tranh thành công 75 vụ, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 120 kg heroin; 1,8 tấn ma tuý tổng hợp ; 318 kg cocain, 600 điếu thuốc lá điện tử đã được bơm tinh dầu cần sa tổng hợp; 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp; 10.000 điếu thuốc lá điện tử; 1 triệu vỏ điếu thuốc lá cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Ghi nhận thành tích đạt được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và 01 đơn vị cấp phòng được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ tặng Thư khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Mai Lan