Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng

Năm 2022, đặc biệt là những tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều diễn biến phức tạp. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên tham gia công tác phòng, chống ma túy, ngày 23/3/2023, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU (gọi tắt là Chỉ thị số 27) về lãnh đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.
04/04/2023 | Article Rating

Theo thống kê của Công an TP Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 3/2023, thành phố còn trên 3 nghìn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; kéo theo hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng. Đặc biệt là tình hình tội phạm ma túy lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (bar, karoke, nhà nghỉ, khách sạn...) để hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Điển hình như vụ rạng sáng 31/01/2023, Công an quận Hải Châu kiểm tra vũ trường lớn nhất của TP Đà Nẵng là New Phương Đông, phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy, thu giữ hàng chục viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và một số gói ketamin; khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ bên ngoài đưa vào vũ trường để tổ chức sử dụng.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền PCMT cho đoàn viên, thanh niên

Đánh giá kết quả sau 8 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, Chỉ thị số 27 khẳng định: Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy được nâng lên và đạt được những kết quả quan trọng; công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường; ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, khó kiểm soát, làm gia tăng tình hình sử dụng trái phép trong thanh thiếu niên; công tác cai nghiện và hỗ trợ sau cai còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp; số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn nhiều trong cộng đồng.

Công an TP Đà Nẵng kiểm tra vũ trường New Phương Đông, phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy

Trên cơ sở đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo: Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy, đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Kế hoạch số 114, ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, quy chế... của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời xác định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an, toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy.

Đối với công tác tuyên truyền, Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan đổi mới nội dung, hình thức; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân ở cơ sở... nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tác hại của ma tuý và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy đến từng tổ dân phố, cụm dân cư, từng gia đình và mọi người dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Các cơ quan liên quan cần tăng cường công tác nắm, dự báo chính xác tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, không để các đối tượng có hành vi gây nguy hại cho xã hội.

Cùng với việc tiến hành rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng sử dụng ma túy lần đầu, đối tượng nghiện, tái nghiện, đang cai nghiện; đối tượng sau cai nghiện từ Cơ sở xã hội Bầu Bàng, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng mới về; đối tượng nghiện ma túy hoạt động phạm tội về ma túy, hình sự; đối tượng phạm tội về ma túy đã mãn hạn tù về lại địa bàn; đối tượng nghiện ma túy ở địa phương khác tạm trú trên địa bàn thành phố để có các giải pháp quản lý, lập hồ sơ, đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống ma túy năm 2021, phấn đấu hướng đến mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng không được kiểm soát” trong chương trình xây dựng thành phố “5 không”.

UBND các cấp tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát ma túy; tăng cường nguồn lực, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố. Đồng thời có cơ chế kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy./.

Nhật Minh