STT Nội dung Ngày ban hành Tải về
1 Biểu mẫu MT7 05/04/2022
2 Biểu mẫu MT8 05/04/2022
3 Biểu mẫu MT9 05/04/2022
4 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện được xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy 08/12/2021
5 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 21/12/2021
6 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 04/12/2021
7 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy 16/11/2021
8 Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa 01/02/2018
9 Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng 16/11/2017
10 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC 09/09/2016
11 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 29/06/2016
12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Trích) 27/11/2015
13 Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 01/07/2016
14 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 14/11/2015
15 Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 30/12/2013
16 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 12/11/2013
17 Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 30/09/2013
18 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 20/06/2012

Page 1 of 1 1
 Go To