Tổng số 30 văn bản trong 1 trang
STT Nội dung Loại văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Tải về
1 Phụ lục danh mục thống kê phòng, chống ma túy và phân công thực hiện Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
2 Biểu mẫu MT1 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
3 Biểu mẫu MT2 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
4 Biểu mẫu MT3 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
5 Biểu mẫu MT4 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
6 Biểu mẫu MT5 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
7 Biểu mẫu MT6 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
8 Biểu mẫu MT7 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
9 Biểu mẫu MT8 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
10 Biểu mẫu MT9 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
11 Biểu mẫu MT10 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
12 Biểu mẫu MT11 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 05/04/2022
13 Pháp lệnh quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Pháp lệnh Phòng chống tội phạm ma túy 24/03/2022
14 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện được xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 08/12/2021
15 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 21/12/2021
16 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 04/12/2021
17 Thông tư quy định tiêu chuẩn chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 16/11/2021
18 Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 01/02/2018
19 Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 02/02/2018
20 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (Trích) Luật Phòng chống tội phạm ma túy 20/06/2017
21 Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 16/11/2017
22 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 09/09/2016
23 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 29/06/2016
24 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Trích) Luật Phòng chống tội phạm ma túy 27/11/2015
25 Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 01/07/2016
26 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 Thông tư Phòng chống tội phạm ma túy 14/11/2015
27 Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 30/12/2013
28 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình Nghị định Phòng chống tội phạm hình sự 12/11/2013
29 Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn Nghị định Phòng chống tội phạm ma túy 30/09/2013
30 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 Luật Phòng chống tội phạm ma túy 20/06/2012
Tổng số 30 văn bản trong 1 trang
Page 1 of 1 1
 Go To